Szalagcímek:
Körlevél a 2019-es gútai országos döntőre
A 2019-es országos döntő feladatai – magyarítás
A 2019-es országos döntő feladatai – rovásemlékek
Ősi Tudás körzeti forduló Dunamocson
Ősi Tudás körzeti forduló Dunaszerdahelyen
Ősi Tudás körzeti forduló Harkácson
Ősi Tudás Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő – Felhívás
A 2018-as elődöntők továbbjutói
Magyarítási feladat megfejtésekkel a 2018-as országos döntőre
Rovásemlékek - feladat az országos döntőre

2017. 05. 05. - Ősi Tudás körzeti döntő Pozsonyeperjesen

Pozsonyeperjes madártávlatból Pozsonyeperjes madártávlatból

Tisztelt Felkészítő! Örömünkre szolgál, hogy a felvidéki ŐSI TUDÁS - XIII. Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó résztvevője között üdvözölhetjük tanítványait és Önt.

A jelentkezők száma 2017-ben is megközelíti a másfélszázat. Ez a nagy létszám ne bátortalanítson el senkit a győzelmi esélyeket illetően, hiszen a vetélkedőn való részvétel már győzelemnek számít. Inkább örülnünk kell annak, hogy ilyen nagy családban mutathatják meg tudásukat rátermett magyar fiataljaink. Egyébként is: a vetélkedő nem cél, csak keret ahhoz, hogy a felvidéki magyar diákok megismerjék sorstársaikat, barátságok szövődjenek ősi műveltségünk bizonyítéka, a magyar rovásírás által. 2017-ben is szerveznünk kell körzeti döntőket. Harkács, Balassagyarmat és Pozsonyeperjes lesznek a körzeti döntőknek helyet adó települések iskolái. A körzeti döntőkön csak azok vehetnek részt, akiknek jelentkezése szabályosan megérkezett. Köztük vannak az Ön tanítványai is.
Az idei hangos olvasási és írásbeli feladatok szövegei kapcsolódnak a Szent László Emlékévhez. A körzeti döntők feladatait Vörös Hajnalka készítette Lengyel Dénes Régi magyar mondák c. műve alapján.

A VETÉLKEDŐVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

I. Helyszín:

Pozsonyeperjesi Alapiskola

A különösen szép, hangulatos partú Kis-Duna – az egykori főág, a Csalló ősfolyó utódja – két partján található a dunaszerdahelyi járás utolsó faluja, Eperjes.

Eperjes eredetét illetően nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, nincs hiteles feljegyzés arról sem, honnan az elnevezés. A szájhagyomány szerint Mátyás király udvaroncai 1460 körül a folyó jobb partja mellett elterülő Biffari-erdőkben vadásztak, egy tisztáson megpihentek s a közeli településről a lányok friss eperrel kedveskedtek a vadászatban elfáradt vitézeknek. A királynak tett beszámolójukban a falut Eperes néven említették, mert hogy a határában sok eper termett. Állítólag innen ered a falu neve. 1775-ben Eperyes, a vármegyék kialakulása után Pozsonyeperjes, 1920-ban Bratislavský Eperjes, 1948 óta Jahodná, magyarul Eperjes a község neve. A Libay József István által 1788-ban készített kézírásos térképmásolat is az Eperes névvel jelöli a községet. Az eredeti térképet egy névtelen térképrajzoló készítette 1738-ban Bécsben.

1825 májusában nyílt meg a mai községháza helyén az egy tantermes római katolikus iskola, amelynek épülete szintén leégett az 1877-es tűzvészben. 3 évig bérelt házban folyt a tanítás, amikor is a régi helyén felépült a községi iskola. A lakosság növekedése miatt az iskolát bővíteni kellett, így 1896-ban a község megvette gróf Esterházy Mihálytól a templommal szemközti régi épületet, melyben addig a földesúr kiváltságaként kocsma és mészárszék működött, ezt alakították át 2 tantermes iskolává, valamint lakás is helyett kapott benne 2 tanító részére. 1900-tól 60 éven át tanultak itt a gyerekek, míg 1961-ben fel nem épült az új alapiskola.

Az iskola megközelítésében segít a fenti kép, vagy az írás alján található Google-térkép. A templomnál a Dunaszerdahely felől érkezőknek jobbra, a Galánta felől érkezőknek balra kell térniük, néhány száz méter után az iskola az utca bal oldalán lesz. Parkolni az iskola udvarán lehet.

II. Időpont

2017. május 5., péntek, Magó és Györgyi napja

III. Időrend

08:30 Kapunyitás, folyamatos megérkezés, bejelentkezés, eligazítás, a bejelentkezés után hangos olvasás a kijelölt tantermekben.

09:30 Útmutató a felügyelőknek.

09:40 Megnyitó ünnepség: A résztvevőket Varga Denisa iskolaigazgató üdvözli, köszöntőt mond Ing. Csiba Jarmila polgármester asszony. Az iskola tanulói rövid műsorral kedveskednek.

10:00 Tájékoztatást nyújt Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

10:10 Írásbeli versenyfeladatok: A vetélkedő ideje 50 perc valamennyi korosztálynak. Az eligazításban és a felügyelésben az iskola tanárai és diákjai segítenek. 

11:00 A vetélkedő vége - az írásbeli feladatok befejezése. Azok a tanulók, akik esetleg a megnyitó ünnepség megkezdéséig nem olvastak, most kerülnek sorra a kijelölt teremben.

11.30 Ebéd

12:00 Rovásírásos emléktábla avatása 

12:30 Szabadidős műsor: Nagy Iván néprajzkutató a csallóközi aranyászokról, Fodor Péter biológiatanár, fotós a Csallóköz varázslatos élővilágáról tart vetítéssel egybekötött előadást. A vetélkedő résztvevői kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, az iskola udvarán egy korhűen berendezett jurta tekinthető meg. A vetélkedő résztvevőire moldvai csángó táncház is vár. 

14:30 Eredményhirdetés

15:00 Hazautazás 

IV. Értékelés

Ne feledjük: az országos rovásírás-vetélkedőn résztvevő diák gyarapodik tudásban, gazdagodik tapasztalatokban, remélhetően élményekben részesül, ezért a vetélkedőnek csak nyertesei lehetnek. A rovásírás-vetélkedő tárgya elsősorban a magyar rovásírás jeleinek és gyakorlatban történő használatának ismerete, alkalmazása. A vetélkedő ifjak dolgozatát mind a latin betűs, mind a rovásírásnál a fenti elsődleges szempont figyelembe vételével a tökéletes értékelés felé vezető úton az alábbiak szerint értékeljük:

HANGOS OLVASÁS

 • A hangos olvasási és az írásbeli feladatok szövegei Forrai Sándor rovásábécéje szerint valók. A vetélkedők is kizárólag ezt a rovásábécét használhatják az írásbeli feladatok végzésénél.
 • A hangos olvasásánál kis időt adunk valamennyi vetélkedőnek a szöveggel való ismerkedésre és csak ezután mérjük a szöveg olvasására felhasznált időt másodpercnyi pontossággal.
 • Az A korosztályúaknál nem hiba a szótagismétlés vagy az önmagát kijavított/észrevett  tévedés. A túl hosszú (kb. 10 mp) várakozás után az olvastató besegíthet a kicsinek, hogy haladjon, de a besegítés már 1 hibapontnak számít.
 • A B-C-D korosztályúaknál olvasás közben hibának számít a nem folyamatos olvasás, vagyis a hosszú szünet tartása (kb.7 mp), a megakadás, a szó vagy a szótag kétszeri kezdése is 1 hibapontot eredményez.

ÍRÁSBELI  FELADATOK

 • Az írásbeli feladatok elvégzésére 50 perc áll rendelkezésre. Ez elegendő idő arra, hogy a rovásábécé betűit szabályos alakban írja le a tanuló. Ha mégis vét ez ellen, akkor a nem szabályosan írt, de felismerhető, mással nem összetéveszthető betűt többszöri előfordulás esetében is csak egyszer kell hibának számítani s ez 1 hibapontot von maga után.
 • A kihagyott betűért 1 hibapont jár.
 • A latin betűs szöveg kétpontos magánhangzós alakjait (ö, ő, ü, ű) kétpontos ékezettel írjuk, nem pedig vízszintes vonallal, ha mégis vét e szabály ellen, akkor kihagyott betűnek minősül s minden nem szabályosan írt betű esetében egyszer 1 hibaponttal sújtandó (lásd a 6. pontot!).
 • Az írásjelek ,., ,, ?, !, :, ;,  -,  „ ”,  ( ) és az ékezetek elhagyása 1 hibapont.
 • Szavak kihagyásáért 3 hibapont jár (az s kötőszó és az a, az névelők is szavak).
 • A k írása csak EK alakban fogadható el. Többszöri be nem tartása is csak egyszeri 1 hibapontot eredményezhet.
 • A szövegben számjeggyel írt számot az átírásban is számjeggyel kell írni és fordítva, a szövegben betűvel írt számnevet az átírásban is betűvel kell írni. Ennek figyelmen kívül hagyása 3 hibapont .
 • A szám számjeggyel való hibás átírásánál annyi hibapontot számolunk, ahány számjegyből áll az arab szám (pl. ha 997 helyett 887-et ír a vetélkedő, akkor 2 hibapontot kap a hibás átírásért).
 • Követelmény a jól látható szóköz két szó, illetve két mondat között. E tagolás ellen vétő  egyszeri 2 hibaponttal sújtandó.
 • Követelmény a jól olvasható, szép írás is mind a rovásírásos, mind a latin betűs átírás során. A különösen nehezen olvasható csúnya írás egyszeri 2 hibapontot eredményez.
 • Az átírás során nem alkalmazható sem összerovás, sem rövidítés. Ha mégis előfordul, akkor egyszeri 1 hibaponttal sújtandó.

SORREND

 • A végső sorrend a hangos olvasás és az átírási feladatokban ejtett kevesebb hibaszám alapján alakul ki.
 • Döntetlen esetén a hangos olvasásra és az írásbeli feladatokra felhasznált kevesebb idő dönt. Ha ezután is maradna a döntetlen eredmény, akkor két, nem érintett tanár jelenlétében új, ismeretlen rovásírásos szöveg hangos olvasására fordított kevesebb idő és kevesebb ejtett hiba dönti el a helyezést. 

V. Értékelők                                                                                                                                     

Egy-egy dolgozatot ketten-ketten értékelnek: a javító és a javítás helyességét ellenőrző tanár. Ily módon elérhető, hogy az értékelésnél elkerülhetjük a hibát, tévedést, figyelmetlenséget. Mindez nem az értékelést végző tanárok iránti bizalom hiányából ered, hanem a verseny tisztaságára való törekvésből. A tisztesség ugyancsak azt kívánja meg, hogy a felkészítő nem javíthatja felkészített diákjának dolgozatát és nem mérheti annak olvasási idejét! Az értékelést végző oktatók: Mgr. Bognár Bíró Erika, Bohák Csaba, Édes Enikő, Hordósi Renáta, Mgr. Mészáros Magdolna, Papp Szilvia,  Sörös Angéla, Szabó Gabriella, Várady Tamara. Az értékelő bizottság társelnöke: PaedDr. Patassy Sándor. 

VI. Továbbjutók                                                                                                                    

A Nagyölvedi Alapiskolában május 26-án rendezendő országos döntőbe mindhárom körzetből, így a pozsonyeperjesiből is a korosztályok első három helyezettje egyenes ágon jut tovább. Ezáltal lehetővé válik, hogy a körzetek képviselve legyenek az országos döntőben. Az országos döntőbe jutnak továbbá a korosztályok 4. és az 5. helyen végzett résztvevői is, amennyiben hibaszámuk nem haladja meg a 10-et! A továbbjutó diákoknak illik részt vennie az országos döntőben. Ha egészségügyi vagy előre nem várt esemény ezt mégis megakadályozná, ezt felkészítőjének kötelessége bejelenteni a szervezőnek május 19-ig!  Ebben az esetben a körzeti döntő helyezési sorrendjében a következő versenyző kap jogosultságot részvételre az országos döntőben. 

VII. Eligazítás

A versenynek otthont nyújtó alapiskola gondoskodik arról, hogy a rovásírás-vetélkedő gördülékenyen folyjon. A vetélkedők korosztályuknak megfelelően adnak számot tudásukról a kijelölt tanteremben. A tanterem ajtaján nemcsak a korosztályok betűjele (A, B, C, D, E), hanem az abban a korosztályban dolgozatát elvégző tanuló neve is olvasható lesz. 

A tanulók kék színű golyóstollat használnak az átírásnál (ez legyen náluk!). Az iskola megbízott segítői a kapunyitástól kezdődően eligazítják a vetélkedőre érkező diákokat és kísérőjüket, felügyelnek a foglalkozásokon és az étteremben. A rendezőhöz lehet fordulni akkor is, ha valami kérdés felvetődik vagy gond adódik. A kísérők a vetélkedő ideje alatt a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, ismerkedhetnek egymással, majd a dolgozatok javításának ideje alatt ők is részt vehetnek a közben folyó foglalkozásokon. Fokozottan kérjük a dohányzó kísérőket, hogy a tanulók szeme láttára, jelenlétében ne dohányozzanak! (Megjegyzés: Az iskola területén különben is tilos a dohányzás!) 

VIII. Ellátás

A rovásírás-vetélkedő valamennyi résztvevője valamint felkészítője (a gépkocsivezető is kísérőnek számít) térítésmentesen kap ebédet. Kérjük ezért, hogy azok, akik a pozsonyeperjesi körzeti döntőn ebédelni szeretnének, villámlevélben közöljék velünk (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.) legkésőbb április 28-ig, hogy összesen hányan igényelnek ebédet

IX. Nyomatékos kérés

Mint a felhívásunkban olvasható volt, ezúttal is nyomatékkal kérjük: a vetélkedő diákok ruházata legyen felirat nélküli, vagy ha mégis feliratos lesz, akkor az kizárólag magyar feliratos legyen! 

X. Támogatás

A Palóc Társaság ezt az országos szintű nemes vetélkedőt a magyarságért érzett felelőssége megnyilvánulásaként valósítja meg immár tizenharmadszor, mert döntő fontosságúnak tartja a rovásírás megszerettetését a magyar fiatalokkal. Azt szeretnénk, ha a körzeti döntőkön és az országos döntőn részt vevő tanulók, diákok, tanárok, szülők és egyéb kísérők szép élményekkel feltarisznyálva a folytatás igényével térnének haza. Kérünk ezért mindenkit: iskolaigazgatót, felkészítő tanárt, szülőt, vendéget és rokonszenvezőt, hogy saját ismeretségi körében terjessze, népszerűsítse a magyar rovásírást, gyűjtsön támogatókat (magánadakozót, vállalkozót stb.), akik kisebb-nagyobb összeggel vagy természetben (díj, könyv, frissítő, gyümölcs) hozzájárulnak a rendezvénnyel kapcsolatos helyi kiadások térítéséhez. Köszönjük a megértést, a segítő szándékot, a tettrekészséget! A támogatók felajánlásaikkal elsősorban a helyi szervezők munkáját segítik. 

XI. Végül

Valamennyi, a rovásírás-vetélkedőre jelentkezett tanulót, diákot, a kíséretükben levő felnőttet szeretettel várunk a körzeti döntők helyszínére. Legyen ez a nap a magyarságukhoz ragaszkodók, magyarságukért cselekedni, áldozatot is hozni tudók ünnepnapja! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a sikerért, érezzük jól magunkat a felvidéki rovásírók sokasodó közösségében, s ne csak a továbbjutók érezzék magukat nyertesnek, hanem valamennyien!

 

Ipolybalog, 2017. Szelek havának (április) 18. napján

Palócmagyari szeretettel

Z. Urbán Aladár
elnök, Palóc Társaság

 

Média

Utoljára frissítve:2017. ígéret hava 9.